Expresionismus je obecně vnímán jako nejemotivnější malířský styl, jehož hlavním posláním je vyjádření vlastních prožitků pomocí výrazných barev a často i abstraktních prvků. To se skvěle daří kanadsko-izraelské malířce Osnat Tzadok, která je známá díky jejím velkolepým obrazům abstraktní krajiny a současného moderního stylu. Její díla jsou k vidění v několika uměleckých galeriích v Evropě, Kanadě, Asii, Austrálii a Spojených státech. Ačkoliv Osnat nemá umělecké vzdělání, malováním se živí zhruba 10 let a za tu dobu prodala více než 4000 obrazů. Její cesta za uměním je vskutku inspirativní. Jak sama říká, začala malovat z rozmaru po tom, co ji její kamarádka pozvala do obchodu s uměním. Toto místo v ní vyvolalo silné emoce, kterým měla potřebu porozumět, a výsledkem byla její vlastní tvorba.