Láska a smrt jsou věčnými tématy umění, ale také ústředními body každého lidského života. Láska má mnoho podob, každý ji prožívá a vnímá jinak. Není tedy divu, že i v uměleckém ztvárnění vřelého citu panuje pestrá rozmanitost.

Příběh sochy nazvané "Love" , jejímž autorem je ukrajinský sochař, kovář a designer Alexander Milov je podobně spletitý jako kdejaký milostný příběh... Umělec z Oděsy už dlouho snil o tom, že se podívá na festival Burning Man, který se koná každý rok koncem léta v nevadské poušti. Podmínkou vstupu na setkání umělců je zakoupení ne úplně nejlevnější vstupenky, což se Milovovi nepodařilo. Rozhodl se tedy dostat na vysněný festival jinak: zapracoval na vlastním díle, získal jako první ukrajinský umělec v historii festivalu grant a pak už nezbývalo než se těšit na výlet za hořícím mužem.

Milovova Láska sestává ze dvou obřích soch, muže a ženy, svařených z kovových trubek. Postavy sedí zády k sobě, žena je schoulená a zdá se, že prožívá bolestné chvíle, muž je pohroužen do úvah. Uvnitř "drátěných" soch se nachází chlapeček a holčička, kteří k sobě natahují ruce. Dětské postavy v noci svítí. Autor interpretuje své dílo takto: socha zobrazuje konflikt mezi mužem a ženou, jakož i rozpor mezi lidským nitrem a vnějším chováním. Vnitřní já je ztvárněno průhlednými sochami dětí, které k sobě natahují ruce skrz mříž. V noci se děti rozsvítí. A právě toto světlo symbolizuje čistotu a upřímnost, která přivádí lidi k sobě a umožňuje jim vypořádat se s realitou v náročných obdobích.  Milov přiznává, že Láska je silně symbolická, nejedná se pouze o interpretaci intimního vztahu mezi mužem a ženou, promlouvá o veškerých mezilidských vztazích, které nabývají na negativním charakteru kvůli malichernostem...

burning-man-festival-adults-babies-love-aleksandr-milov-ukraine-2 burning-man-festival-adults-babies-love-aleksandr-milov-ukraine-3 burning-man-festival-adults-babies-love-aleksandr-milov-ukraine-4 burning-man-festival-adults-babies-love-aleksandr-milov-ukraine-5