Jak všichni jistě víme, hladiny oceánů a moří stále stoupají. Ledovce díky změnám klimatu tají a zásobují tak oceány neskutečným množstvím vody. V ohrožení jsou především přímořská města. Jak bude vypadat budoucnost pobřeží? Jak se jako lidstvo postavíme dynamickým změnám klimatu, které provázejí pro nás mnohdy nepříznivé jevy? 

Ohroženi mořem 

Zemské klima se mění už po tisíce let. V dějinách pozvolna docházelo k oteplování, zlom však nastal v období průmyslové revoluce, kdy oteplování prudce zrychlilo. Vědci tento jev přisuzují hlavně velkému množství oxidu uhličitého v atmosféře. Jak si můžeme všimnout na snímkách NASA je patrné i zvyšování hladin oceánů a to tempem dvakrát vyšším než v minulém století. Hrozbou jsou především ohromná ložiska ledu uložená v Grónsku a na Antarktidě. Klimatologové očekávají v budoucnu nárůst hladin o 3 až 7 metrů a s tím spojené i časté zaplavování obydlených přímořských destinací. 

Plány záchrany 

Několik let zpátky, kdy v USA řádila Katrina, začali dva architekti z New Orleans - Waggonner & Ball přemýšlet nad vodním hospodářstvímJejich snahou bylo vytvoření projektů, které by nejen udržely vodu v bezpečné vzdálenosti, ale aby doplňovaly městský charakter a přidaly městům na kráse. Plány se zaměřovaly hlavně na systémy několika nádrží a kanálů, které měly přílivovou vlnu zpomalit a následně rozvést po okolí. Projekt by mohl pomoci při zbavení se závislosti na obřích čerpadlech a následném snížení hladiny podzemních vod, které narušují stabilitu města. Nemělo by se tak stát, že se New Orleans bude potápět jak je tomu v Benátkách. Architekti čerpali inspiraci především od holandských kolegů, kteří jsou v této oblasti mnohem zkušenější. Holandští experti z firmy Waterstudio jsou názoru, že budoucnost patří životu na vodě, a ne neustálému utíkání od ní do vnitrozemí. Jejich projekt, 60 bytových jednotek na vodě zvaný Citadela, by měl být dokončen tento rok. Tyto "wattervilllas" spolu s velkou věznicí se pohupují na vodě poblíž Amsterdamu.

 

Lehká infrastruktura

V New Yorku, městě taktéž umístěném v ohrožené oblasti, se sešli architekti, inženýři a vědci a vytvořili několik nástrojů pro řešení problémů spojených s hladinou oceánu. Prvním z nich je využití tzv. lehké infrastruktury, stavebních prvků, které jsou díky svým vlastnostem schopny přizpůsobit se výkyvům počasí a nárůstu hladiny vod. Koncept zahrnuje také ostrůvky a ústřicové lavice, tvořící přírodní překážky. Vědci se domnívají, že základním věcí při stavbě objektů nacházejících se v přílivové oblasti, je jejich schopnost "přežít" situace, kdy budou po nějakou dobu odstaveny od dodávek elektřiny a jiných služeb. Samozřejmostí jsou proto vyspělé solární technologie, tepelná izolace a jiné technologie umožňující přežití. 


 

Odolné domy

Dalším plánem je stavba tzv. odolných domů. Jedná se o stavby, které designem nijak neodbíhají od konceptů klasického bydlení, ale technologicky jsou na mnohem vyšší úrovni. Tyto budovy lze používat v záplavových oblastech. Dům je organizován tak, že jeho všechny obyvatelné části se nacházejí na vyšším patře, zatímco dolní část je stavebně vybavena vodotěsnými částmi, schopnými vzdorovat extrémnímu tlaku. K dispozici je také řada mechanických či automatických protipovodňových zábran . 

 

Čísla na konec 

Počet obyvatelů pobřežních měst stále stoupá. Nyní žijí na pobřeží asi 3 miliony lidí a očekává se, že se toto číslo do roku 2025 zdvojnásobí. V USA je nejvíce ohroženo Miami, kde většina domů leží ve výšce pouhých 3 metrů nad hladinou moře, v Evropě tuto roli hraje samozřejmě Nizozemsko. Po celém světě jsou nyní do projektu záchrany přímořských měst zapojovány stovky univerzit, architektů a vědců.