V Lenggu, městské části švýcarského Curychu, brzy vyroste unikátní budova. Výběrové řízení na stavbu budovy dětské nemocnice bylo odstartováno v roce 2010. Nyní byli konečně zveřejněni vítězové. Stali se jimi švýcarští architekti Herzog a de Meuron. Přišli s netradičním projektem dvou architektonicky se doplňujících budov, kde hlavní budova bude sloužit jako dětská nemocnice, zatímco druhá budova bude plnit funkci výzkumného a vzdělávacího střediska. Projekt, který má být dokončen v roce 2018 má vzhledem připomínat malá městečka. Mezi jednotlivými volně průchozími patry a pavilony se budou nacházet dvorky, zahrady a zákoutí, která poskytnou mladým pacientům a jejich rodinám nezbytný klid. Architektura se zde bude dokonale doplňovat s přírodou a dovolí tím uživatelům uniknout z nemocničního stereotypu, jak jej obvykle známe. Vnitřní nádvoří bude možné otevírat, čímž bude umožněno slunci prostoupit i tmavší zákoutí.              

Každé ze tří podlaží je navrženo tak, aby bylo maximálně flexibilní a dokonale plnilo svou funkci. Laboratoře a ordinace se stejně jako restaurace a terapeutické místnosti budou nacházet v přízemí, lékařský pokoj a kanceláře v prvním patře, pokoje pacientů v horním patře. Převládajícím materiálem fasád a interiérů je dřevo, které bude napomáhat v evokování domácí atmosféry a bude také navozovat atmosféru venkova okresu Lengg. Centrum pro vzdělání a výzkum nacházející se v druhé budově se bude skládat z několika různých klinik. Šestipatrová budova plná kanceláří, laboratoří poskytuje odborníkům i veřejnosti dokonalé zázemí pro výzkum. Ačkoliv jsou tyto dvě budovy typologicky odlišné, architektonicky spolu souvisí. Spojují je především kruhové a obdélníkové tvary. „Rozhodli jsme se vytvořit budovu se spoustou denního světla. Rozměry a materiálové vlastnosti této budovy jistě přispějí k úspěšnosti léčby mladých pacientů“, uvedl Jacques Herzog.