„ The Dandies je schopnost optických zrcadel zobrazit jedinečné.“

Pryč se všedními inscenacemi zrcadel!

Tváří v tvář odrazu interiéru; když se pozorně zadíváte třeba jen to dvou odlišných geometrických útvarů navazujících na sebe, můžete si všimnout hned několika odlišností od zobrazení klasických zrcadel. 

Špouštěč různých zoomů

 

The Dandies vám ukazuje schopnost změny velikosti rozměrů skutečných prvků, které zrcadlí. Také poskytuje dojem měnící se pozice zobrazení a to dle rozměrů a tvarů jednotlivých částí zrcadla. Jakmile útvar přechází směrem nahoru, dochází jak k jeho optickému smršťování, tak i k možnému otočení samotného obrazu. Záleží na složitosti interiéru, který se v zrcadle zobrazí. V opačném případě, kdy se obraz objevuje ve spodní části zrcadla, dochází ke stejnému způsobu deformace úhlu pohledu. 

Dovoluje si s prostorem dělat, co se mu zachce

Designérské duo se nechalo inspirovat historickou technikou výroby. Cílem Benandsebastian je zrealizování projektu, jehož funkce tkví v několika úrovních; zobrazuje se jako designový objekt, vnímán coby obraz a taktéž prostorová instalace, jež odráží, narušuje a přetváří jeho kontext. Optická zrcadla jsou tvořena různými proporcemi forem zrcadlení objektů. Jednotlivé geometrické úlomky dávají dohromady nespočet odlišných zobrazení, která doprovází společně s tvorbou domnělého optického klamu. 

Designérské duo pod lupou

 Ben Clement a Sebastian de la Cour studovali Univerzitu Camridge, Akademii Výtvarných Umění i Školu Architektury v Kodani. Většina z prací, kterou se Ben a Sebastian zabývají, je vyrobena ze dřeva, a to v kombinaci s jinými materiály. 

Design, co má děj

Benandsebastian pohlíží na svou práci jako na prostředek k vyprávění příběhů, svými výtvory divákovi nabízí pohled do základní a podstatné složky rozvíjející děj. Fantazie subjektů potom nechá mluvit za pokračování příběhů sebe samu. Co se jejich úspěchů týče, zabodovali například v soutěži Politiken talent Award, kde získali ocenění v roce 2008. Taktéž dosáhli grantů od dánské společnosti Arts Foundation společně se zúčastněním se v nábytkářské Podzimní výstavě. V roce 2011 se zúčastnili Mindcraft11 v Miláně. 

Teorie v malíku

Dánské duo a celková spolupráce s nimi je na pokraji tělesnosti navržené v jejich motivech a nehmotné teorie mysli. Co se spekulativní stránky architektury týče, jde vidět, že jsou v tomto oboru velmi zběhlí. Jejich sochy se totiž mohou pyšnit komplikovanou mechanikou a složitý popis jednotivých prvků díla svádí k obrovskému systému debatujícím o filosofii a sociologických oblastech, propojených se samotným vkusem tohoto stylu umění.